Programový projekt MK ČR DB06P01OPP003
„Hrady, hrádky a tvrze okresu Pardubice“Na území okresu Pardubice existovala ve středověku řada opevněných sídel. Některá z nich se dochovala až do dnešní doby, z řady z nich zůstala jen torza, mnohá zanikla úplně. Východočeské muzeum v Pardubicích využilo výzkumné programy VaV Ministerstva kultury České republiky na léta 2006 – 2011, program s identifikačním kódem DB a s názvem „Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví“, podprogram „Nemovité kulturní památky, jejich soubory, památkově chráněná území a ostatní architektonické dědictví – vědecké výzkumy a průzkumy, dokumentace, evidence a prezentace, metody a principy údržby, obnovy a ochrany včetně využívání tradičních i nových materiálů, technik a postupů, včetně specifických postupů při restaurování“ a připravilo do veřejné soutěže projekt s názvem „Hrady, hrádky a tvrze okresu Pardubice“, jehož řešení bylo naplánováno na roky 2006 – 2008. Projekt byl přijat pod identifikačním kódem DB06P01OPP003, jeho řešitelkou byla Mgr. Miroslava Cejpová. V rámci zpracování provedla soupis hradů, hrádků a tvrzí okresu Pardubice na základě studia dostupné literatury, pramenů (archivního materiálu i sbírkových předmětů) a podrobných povrchových průzkumů. Tato stránka je určena široké veřejnosti. V první fázi zpřístupnění výsledků projektu nabízíme mapy  • Mapa 1:  Všechny lokality
  • Mapa 2: Lokality s dochovanými terénními relikty v různém stupni zachování (18 lokalit, Dašice, Holice, Chvojenec, Kasaličky, Kojice, Lány na Důlku – Krchleby, Litošice – Vlčí Hrádek, Ostřetín – Hrádek, Pardubice, Ráby – Kunětická hora, Rohornice, Slepotice – větší tvrz, Sovolusky – Hradiště nad Semtěší, Staré Čívice, Svojšice, Štěpánov, Valy, Valy – Lepějovice, Veliny, Žáravice).
  • Mapa 3: Lokality, které nemají terénní relikty, ale lze ji vyhodnotit jako území s archeologickými nálezy (25 lokalit, Benešovice, Blato, Brloh, Bukovka, Dašice – Hedčany, Horní Jelení, Jezbořice, Komárov, Lány u Dašic, Lázně Bohdaneč – Jílovka, Libišany, Lipoltice, Mnětice, Mnětice – Štětín, Moravany, Nemošice, Ostřešany, Pravy, Semín, , Starý Máteřov, Svinčany, Uhersko – starší tvrz, Urbanice, Veselí, Vyšehněvice)
  • Mapa 4: Lokality, jejichž část se dochovala v mladší stavbě, většinou zámku (1 lokalita, Choltice)
  • Mapa 5: Lokalita, které byly přestavěny (většinou na zámek), stupeň jejich zachování ve hmotě mladší stavby lze zjistit jen stavebně historickým průzkumem, který dosud nebyl proveden (3 lokality, Barchov – Veselá, Uhersko – mladší tvrz, Zdechovice)
  • Mapa 6: Lokality zanikly a změny území jsou takové, že je není možné označit jako území s archeologickými nálezy – UAN (7 lokalit, Hostovice, Chvaletice, Rosice, Rybitví – Blatník, Slepotice – menší tvrz, Telčice, Turov)
  • Mapa 7: Lokality, které zanikly bez viditelných stop a není známo, kde se nacházely (4 lokality, Dubany, Mnětice – Žižín, Poběžovice, Sopřeč – Sušiny)
  • Mapa 8: Lokality, které literatura uvádí (např. na základě užití predikátu), ale není jasné, zda opravdu existovaly, protože v terénu nejsou žádné viditelné stopy (6 lokalit, Dašice – Babín, Dědek, Dolní Raškovice, Jeníkovice, Lázně Bohdaneč, Litětiny)